Η εταιρία

To woof αναπτύσσεται και παρέχεται από την εταιρία Communication & Information Technologies Experts S.A. (CITE).

Η CITE είναι εταιρία πρωτοπόρων συμβουλευτικών και αναπτυξιακών υπηρεσιών στον χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), από το 2007.

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας περιλαμβάνουν τη σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων μεγάλης κλίμακας έρευνα σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τεχνοοικονομική ανάλυση συστημάτων και υπηρεσιών ΤΠΕ καθώς και διασφάλιση ποιότητας σε συστήματα Πληροφορικής. Η CITE προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πελάτες είτε μέσω εξωτερικών αναθέσεων (outsourcing), είτε μέσω συνεργασιών, πάνω σε έργα έρευνας και καινοτομίας, ενώ υλοποιεί πλήθος ιδιόκτητων προϊόντων για διάφορους τομείς της αγοράς. Σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις με τεχνολογίες αιχμής για υποδομές νέφους (cloud computing), ανάλυση δεδομένων, ανεύρεση πληροφορίας, διαχείριση δεδομένων, ειδικευμένα εργαλεία προσομοίωσης και μοντελοποίησης, συνδέοντας τις τεχνολογίες αιχμής με τη γραμμή παραγωγής ενός συστήματος.

Η CITE είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO9001:2008 ως προς την διαχείριση και εκτέλεση εργασιών, απασχολεί πάνω από 25 μηχανικούς πληροφορικής και διαθέτει εγκαταστάσεις στην Αττική (Καισαριανή) και τη Λακωνία (Σπάρτη).

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της CITE για περισσότερες πληροφορίες.