Πολιτική Επιστροφών

Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος πίστωσης προσφορών εντός 30 ημερολογιακών ημερών, αν δεν έχει κάνει χρήση αυτών. Σε περίπτωση χρήσης μέρους του τιμήματος, ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του υπολοίπου. Το υπόλοιπο σε αυτή την περίπτωση υπολογίζεται εκ νέου και εφόσον οι καταχωρημένες προσφορές κοστολογηθούν εκτός πακέτου προσφορών.

Σημειώνεται ότι η CITE τηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιοδήποτε τιμολογιακή πολιτική χωρίς πρότερη ενημέρωση των πελατών της. Εφόσον υπάρχει ευνοϊκότερη για τον πελάτη τιμολογιακή πολιτική, γίνεται αυτόματη μεταφορά της πίστωσής του στη νέα κατηγορία. Σε περίπτωση μη υποστήριξης μιας υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής από το σύστημα, χωρίς την εξασφάλιση ευνοϊκότερης πολιτικής, εφόσον η συνδρομή του πελάτη είναι ενεργή, προτείνεται είτε η μεταφορά της σε νέο πακέτο ή η επιστροφή του υπολοίπου πίστωσης στον Πελάτη.