Πακέτα τιμολόγησης

Τα πακέτα τιμολόγησης του woof προσφέρουν σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές τη δυνατότητα να αναρτά μια επιχείρηση τις προσφορές της. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ανάρτηση μιας προσφοράς μπορεί να στοιχίζει από μερικά λεπτά του ευρώ.

Οι τιμολογιακές πολιτικές αφορούν στη διάρκεια μιας ανάρτησης, το συνολικότερο πακέτο πίστωσης προσφορών της επιχείρησης και τις προβολές που δέχεται μια προσφορά.

Εκτός της δυνατότητας προβολής προσφορών, ένα πρόσθετο πακέτο υπηρεσιών, επιτρέπει, επίσης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, τη δυνατότητα προβολής προσφορών σε συσκευή η οποία τοποθετείται στη βιτρίνα της επιχείρησης.


Διαθεσιμα πακετα

Πακέτο O.Live

Ιδανικό για εσάς που θέλετε πολύ οικονομική πρόσβαση σε προσφορές μικρής διάρκειας σε πάρα πολύ ανταγωνιστική τιμή.

Πακέτο O.Seasonal

Ιδανικό για εσάς που θέλετε να προβάλετε τις εποχιακές σας προσφορές.

Πακέτο O.10

Ένα πακέτο προσφορών για περιορισμένο αριθμό προσφορών τις οποίες όμως μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδρομής σας, ενώ μπορείτε να παρεμβαίνετε και σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους (τιμή).

Πακέτο O.50

Ένα πακέτο προσφορών για εκτεταμένο αριθμό προσφορών οι οποίες μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται κατά βούληση και καθ’ όλη τη διάρκεια της συνδρομής σας, από ένα μεγαλύτερο σύνολο προσφορών που καταχωρείτε, ενώ μπορείτε να παρεμβαίνετε και σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους (τιμή).

Πακέτο O.Unlimited

Ένα πακέτο προσφορών για πελάτες που έχουν να αναδείξουν μεγάλο αριθμό προσφορών τις οποίες μπορούν να μεταβάλλουν σχεδόν κατά βούληση κατά τη διάρκεια της συνδρομής τους, με ελάχιστους περιορισμούς από το woof.

Πακέτο O.Single

Για πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να αναρτήσουν μεμονωμένες προσφορές για διάρκεια ενός έτους τις οποίες μπορούν να ενεργοποιούν / απενεργοποιούν κατά βούληση καθώς και τροποποιούν ως προς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους.

Πακέτο O. Basic

Για πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να αναρτήσουν μεμονωμένες προσφορές με τον οικονομικότερο τρόπο, χωρίς περεταίρω ανάγκες επέμβασης στο περιεχόμενό τους ή την ενεργοποίησή τους.

Πακέτο V.Basic

Το πακέτο προβολής βιτρίνας basic αφορά στην σύνδεση μίας μονάδας προβολής προσφορών (tablet, laptop, σταθερός Η/Υ) στη βιτρίνα του καταστήματος/επιχείρησης. Μέσω της συσκευής προβάλλονται προσφορές του πελάτη στη συσκευή που θα επιλέξει.

Προϋποθέτει ενεργό λογαριασμό του πελάτη.

Περιλαμβάνει την προβολή προϊόντων άλλων του woof με όριο χρονικής ποσόστωσης.

Απαιτείται ο συνδυασμός του με πακέτο προσφορών για την ανάρτηση προσφορών του καταστήματος/επιχείρησης.

Πακέτο V.Standalone

Το πακέτο προβολής βιτρίνας Standalone αφορά σε επιχειρήσεις που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το woof για τη δημιουργία hotspots ενημέρωσης στη βιτρίνα ή εντός της επιχείρησής τους. Πρόκειται για ειδική περίπτωση κατά την οποία το woof δεν θα προβάλει περιεχόμενο τρίτων εκτός αν κάτι τέτοιο επιλέγεται ρητά από τον πελάτη. Το πακέτο περιλαμβάνει και την καταχώρηση προσφορών και δεν απαιτείται πρόσθετη συνδρομή γι’ αυτές. Οι προσφορές αυτές δεν προβάλλονται δημόσια από το woof μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Ενδέχεται να προβάλλονται σε πακέτα προβολής τρίτων επιχειρήσεων/καταστημάτων.

Πρόσθετες υπηρεσίες εικαστικής προσαρμογής παρέχονται μετά από επικοινωνία και με πρόσθετη χρέωση .

Πακέτο QA.Select

Το πακέτο προσφορών “περιόδου ελέγχου" είναι διαθέσιμο χωρίς χρέωση για περιορισμένο χρόνο σε επιλεγμένες επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου του woof.

Διατίθεται εντελώς δωρεάν και παρέχει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να καταχωρίσει περιορισμένο αριθμό προσφορών για περιορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς καμία χρέωση.

Οι κάτοχοι του πακέτου προσφορών “περιόδου ελέγχου" δεσμεύονται απέναντι στη CITE για την:

 • μη αποκάλυψη σε τρίτους στοιχείων σχετικά με την εσωτερική λειτουργία του woof, δυσλειτουργίες ή μειονεκτήματά του τα οποία εντοπίζονται κατά την περίοδο ελέγχου
 • άμεση αναφορά στη CITE των προβλημάτων και μειονεκτημάτων τα οποία εντοπίζουν στην ομάδα ελέγχου ποιότητας του woof,
 • παροχή πληροφοριών και συστάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση της λειτουργικότητας και συμπεριφοράς του συστήματος.

Όλες οι προσφορές περιόδου ελέγχου ανακαλούνται αυτόματα από τη CITE με την λήξη μιας περιόδου ελέγχου, ανεξαρτήτως της ονομαστικής διάρκειας που ενδέχεται να έχει μια μεμονωμένη προσφορά ελέγχου. Η CITE μπορεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να διακόψει επιλεκτικά μία ή περισσότερες προσφορές περιόδου ελέγχου.

Η απόδοση προσφορών ελέγχου σε επιχειρήσεις γίνεται επιλεκτικά από τη CITE και κατά τη βούλησή της ως προς την βελτιστοποίηση του αποτελέσματος που μπορεί να απορρέει από αυτές και δεν αποτελούν δικαίωμα των επιχειρήσεων κατά την οποιαδήποτε περίοδο ελέγχου του συστήματος.

Επισημαίνεται ότι κατά τις περιόδους ελέγχου η διαθεσιμότητα και ποιότητα υπηρεσιών του συστήματος είναι μειωμένη και η χρήση των συγκεκριμένων πακέτων προσφορών αποτελεί αποδοχή από μέρους της επιχείρησης των προβλημάτων που κάτι τέτοιο ενδέχεται να επιφέρει.

Αναλυτικός Πίνακας Πακέτων

Οι παρακάτω αναφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

Οι τιμές και όροι των πακέτων ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.

Πακετο Τιμη (€) Κοστος εγγραφης απαξ (€) Διαρκεια ισχυος συνδρομης Προσφορες Προβολη βιτρινας
Μεγιστος αριθμος
προσφορων
Μεγιστος αριθμος
ενεργων προσφορων
Προβολη σε woof.gr Μεγιστη διαρκεια
προσφορας
Επιτρεπτες μεταβολες Μεγιστος αριθμος
προβολων ανα
προσφορα/συνολο
ελαχιστος χρονος
εσωτερικων προβολων
Συνεργαζομενες επιχειρησεις
Ενεργοποιηση/
Απενεργοποιηση
Μικρες διορθωσεις Μεταβολη τιμης Μεταβολη
περιεχομενου
O.Live 2 5 6 μήνες 20 20 Π 1 μήνας ΜΑ ΜΠ ΔΕ ΔΕ 1.000/5.000
O.Seasonal 2 5 1 έτος 10 10 Π 3 μήνες ΜΑ ΜΠ ΔΕ ΔΕ 1.000/5.000
O.10 10 5 2 έτη 10 10 Π 1 έτος ΧΠ ΜΠ ΧΠ ΔΕ 10.000/50.000
O.50 50 5 2 έτη 100 50 Π 1 έτος ΧΠ ΜΠ ΧΠ ΔΕ 10.000/50.000
O.Unlimited 200 0 2 έτη 1000 100 Π 1 έτος ΧΠ ΧΠ ΧΠ ΧΠ 10.000/50.000
O.Single 5 5 1 έτος 1 1 Π 1 έτος ΧΠ ΜΠ ΧΠ ΔΕ 10.000/50.000
O. Basic 1 5 1 έτος 1 1 Π 1 έτος ΜΑ ΜΠ ΔΕ ΔΕ 1.000/5.000
V.Standalone 50 400 1 έτος 100 100 ΔΠ 1 έτος ΧΠ ΧΠ ΧΠ ΧΠ ΧΠ 0% ΧΠ
V.Basic 10 5 1 έτος 50% ΔΠ
QA.Select 0 0 ΚΠ 10 10 Π 1 έτος ΧΠ ΧΠ ΧΠ ΜΠ 1.000/5.000 50% ΜΠ

Υπομνημα

 • ΔΕ: Δεν Επιτρέπεται
 • ΔΠ: Δεν Περιλαμβάνεται
 • Π: Περιλαμβάνεται
 • ΜΑ: Μόνο Απενεργοποίηση
 • ΜΠ: Με Περιορισμό(ούς)
 • ΧΠ: Χωρίς Περιορισμούς
 • ΚΠ: Κατά Περίπτωση
 • (κενό): Δεν Αφορά

Παρατηρησεις

Μεταβολή περιεχομένου: Ανεξαρτήτως προγράμματος επιτρέπεται η κάθε μεταβολή περιεχομένου εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση του.

Μικρές διορθώσεις: Αναφέρονται σε διορθώσεις μικρής κλίμακας (έως 30 χαρακτήρες συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια μιας προσφοράς) οι οποίες δεν αλλοιώνουν την ουσία και το περιεχόμενο της προσφοράς.

Μεταβολή τιμής: Αφορά στην μεταβολή μόνο της τιμής ή του συνδυασμού μιας προσφοράς ως προς τα αριθμητικά του στοιχεία και μόνο αυτά.

Ενεργοποιήσεις / Απενεργοποιήσεις: Σε ορισμένα πακέτα επιτρέπεται μόνο η άπαξ ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μιας προσφοράς. Επιτρέπεται η μεταβολή εντός 24 ωρών από την αλλαγή έως 2 φορές κατά τη διάρκεια ύπαρξης μιας προσφοράς.

Μέγιστος Αριθμός Προσφορών / Μέγιστος Αριθμός Ενεργών Προσφορών: Αφορά στο μέγιστο πλήθος προσφορών το οποίο μπορεί να βρίσκεται στο σύστημα σε κατάσταση ενεργή ή αδρανή έναντι του πλήθους προσφορών οι οποίες είναι επιλέξιμες για προβολή στα συστήματα των επισκεπτών ή τα συστήματα προβολής βιτρίνας.

Κόστος εγγραφής: Καταβάλλεται μία φορά για κάθε επιχείρηση κατά τη δημιουργία του προφίλ της στο σύστημα και αφορά στον έλεγχο του περιεχομένου που αναρτά η επιχείρηση για τον αυτοπροσδιορισμό της. Τροποποιήσεις του περιεχομένου αυτού χωρίς πρόσθετες χρεώσεις επιτρέπονται εντός 24 ωρών της αρχικής ανάρτησης ή με νέα συνδρομή η οποία υπερβαίνει κατά 100% το κόστος εγγραφής. Το κόστος εγγραφής δεν μεταφέρεται από κατηγορία σε κατηγορία (O, V).

Διάρκεια ισχύος συνδρομής: Θέτει το χρονικό όριο εντός του οποίου είναι δυνατή η εκμετάλλευση της πίστωσης του εκάστοτε πακέτου. Οι προσφορές και υπηρεσίες απενεργοποιούνται αυτόματα κατά την ημερομηνία λήξης του πακέτου. Η ημερομηνία ενεργοποίησης ταυτίζεται με την ημερομηνία καταβολής του αντιτίμου του πακέτου.

Μέγιστη διάρκεια προσφοράς: Θέτει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται μια προσφορά. Κατά το τέλος της περιόδου η προσφορά απενεργοποιείται αυτόματα. Δεν ταυτίζεται με το χρόνο κατά τον οποίο η προσφορά ήταν ενεργή στο σύστημα.

Προβολή σε woof.gr: Eπιτρέπει στις προσφορές να εμφανίζονται στο woof.gr (εναλλακτικά οι προσφορές εμφανίζονται μόνο στον viewer).

Μέγιστος αριθμός προβολών ανά προσφορά / σύνολο: Αναφέρεται στο μέγεθος της επισκεψιμότητας είτε μιας μεμονωμένης προσφοράς είτε όλων των προσφορών μιας επιχείρησης μέσα στη διάρκεια ενός έτους. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων, το woof ενδέχεται να εφαρμόζει αυτόματα κανόνες μείωσης της κίνησης που δημιουργεί η επιχείρηση μέσω της διακοπής προβολής μίας ή περισσοτέρων προσφορών της.

Ελάχιστος χρόνος εσωτερικών προβολών: Αφορά στον ελάχιστο επιδιωκόμενο χρόνο προβολής των προσφορών της ίδιας επιχείρησης στον viewer βιτρίνας που εγκαθιστά. Η κατανομή γίνεται προσεγγιστικά. Βλέπε όρους χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις: Εφόσον διατίθεται η υπηρεσία, επιτρέπει στην επιχείρηση να συνδέεται με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για την αμοιβαία προβολή των προσφορών τους. Η κατανομή χρόνου γίνεται προσεγγιστικά. Βλέπε όρους χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

Πακέτα τιμολόγησης developers

Αν είστε developer, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη CITE για περισσότερες πληροφορίες ως προς την ανάπτυξη εφαρμογών πάνω στο API του woof.